Exàmen del PET: Preliminary English Test

Cambridge English: Preliminary, també conegut com PET és un títol de nivell intermig. Certifica que l’estudiant és capaç d’utilitzar habilitats lingüístiques en anglès per treballar, estudiar i viatjar.

pet exam

 

A Kids&Us, el curs que porta als alumnes a assolir un nivell de PET o B1 en el marc de referència europeu és el curs de Fairy Tales 2, o Tweens 4. Amb aquest curs els alumnes finalitzen l’etapa de Tweens. L’objectiu final de Fairy Tales 2 és assolir el nivell PET (B1). Durant aquests dos cursos farem un treball intens de comprensió lectora fent que els nostres alumnes s’acostumin a interpretar textos en versió original. Simultàniament, els nens i les nenes enriquiran el seu vocabulari i l’ús d’expressions idiomàtiques.

Els alumnes que ho desitgin es poden preparar per fer les proves del PET. Amb l’ajuda dels professors i dels coordinadors pedagògics, preparem els alumnes per tal de què es puguin certificar amb el PET.

 

Us en mantindrem informats!