Kids&Us no para de créixer!

Kids&Us no para de créixer. El pròxim curs comptarà amb més de 50.000 alumnes i 208 centres i ha entrat a mercats internacionals com França, Bèlgica, Itàlia o Mèxic. Cualsevol família de qualsevol país valora la importància de saber anglès i que el mètode sigui de qualitat.