Exàmens Trinity 2017

REUNIÓ INFORMATIVA EL DILLUNS 12 DE DESEMBRE A LES 19.30H AL CENTRE KIDS&US POBLENOU DEL C/LLACUNA,104

 

La data límit per inscriure’s és el 22 de desembre de 2016

Trinity College of London és una institució de gran prestigi que porta més de 70 anys marcant estàndards i examinant a no angloparlants de tot el món (ESOL). El Trinity és un examen oral oficial reconegut a nivell europeu que realitzen els alumnes a partir dels 7 anys. L’examen consisteix en una prova oral amb un professor anglès del Trinity College of London. Aquesta prova determina el nivell d’ús real de la llengua anglesa i la seva aplicació directa.

trinityy

Pels alumnes de Kids&Us, superar aquesta prova serà un repte que els animarà i els motivarà per seguir estudiant i aprenent. A més a més, fer la prova del Trinity comporta que els alumnes es comuniquin en anglès amb algú que valorarà objectivament els seus coneixements. De cara al futur, els hi serveix de pràctica per tots aquells alumnes que es vulguin presentar al Preliminary English Test (PET), el First Certificate o altres examens oficials. Una vegada superada la prova se’ls dóna un diploma oficial que acredita el seu nivell d’anglès.

Kids&Us i l’examen del Trinity College.

Un dels pilars del mètode Kids&Us és la gran exposició que els nostres alumnes tenen al llenguatge oral i que requereix una gran producció oral per part seva. Per tant, els alumnes Kids&Us estan acosutmats a parlar en anglès en diferents situacions i a produïr de manera natural frases dins d’un context. El nostre ensenyament de la llengua anglesa es basa, tal i com s’examina en aquesta prova oral, en l’aplicació directa de la llengua. Kids&Us Poblenou ha realitzat la prova de Trinity a més de 70 dels seus alumnes des de l’any 2011, amb un porcentatge d’èxit de més del 98%.

Oferim 6 exàmens de Trinity GESE (Graded Examination in Spoken English) dividits en dues etapes diferents segons el Common European Framework (CEFR):

  • Initial (Grades 1-3): la durada de la prova és de 5 a 7 minuts en el que es manté una conversa entre l’examinador i l’alumne.
  • Elementary (Grades 4-6): la durada de la prova és de 10 minuts en els que hi haurà un tema que l’alumne presenta a l’examinador seguit d’una conversa sobre aquest tema.

Un cop tancat el període d’inscripció, l’equip docent de Kids&Us valorarà de forma individual a quin nivell s´ha de presentar cada infant, la idoneïtat de fer l’examen i quan es faran les sessions preparatòries.

A partir del 22 de gener ens posarem en contacte amb vosaltres per fer-vos conèixer aquesta informació i així pugueu fer efectiu el pagament de les taxes que varien segons el grau al que es presenti l’infant.

Pel que fa a la preparació de l’examen, des del centre Kids&Us Poblenou ens encarreguem de tot aquest procés. Durant els mesos anteriors a la prova, cada setmana repassarem els continguts de l’examen adequats a cada nivell. Per cada alumne que es presenti, farem una preparació individualitzada depenent del seu nviell d’anglès per poder garantir bons resultats. Aquesta preparació no es basa únicament en 10 minuts setmanals, sinó que el professor farà una avaluació dels seus progressos i una planificació de l’aprenentatge.

Informació important:

  • EDAT MÍNIMA: A partir dels 7 anys (Pam&Paul)
  • PERÍODE DE MATRICULACIÓ:  Fins al 22 de DESEMBRE 2016
  • DATA DE L’EXAMEN: Setmana del 15 al 20 de Maig de 2017 (un cop assignada, la data NO és modificable)
  • FULL INSCRIPCIÓ: AQUÍ
  • Preus:

– Grade 1&2: 70,00,-eur (inclou drets examen, despeses gestió i sessions preparatòries).

– Grade 3: 76,00,-eur  (inclou drets examen, despeses gestió i sessions preparatòries).

– Grade 4,5&6: 93,00,-eur (inclou drets examen, despeses gestió i sessions preparatòries).

Posted in Sam